PÉNZ és HATALOM

PÉNZ

Általad nézünk nyomorú, kora végnek elébe,
nyugtalan és hajszolt életek ősokát,pénz!
Szörnyű táptelevényt hizlalsz te az emberi bűnnek,
földből nőnek a Gond bús csiramagvai mind.
                                             /PROPERTIUS/

                                                                                                                                                                                                                                                                             .........a pénz senkit sem tesz gazdaggá........
                                            /SENECA/

 Az emberek kedvező véleménye többet ér a pénznél.
                                            /PUBLILIUS SYRUS/

  Mi tegyenek a törvények ott,ahol egyedül a pénz uralkodik.
                                            /PETRÓNIUS/

A pénzes fösvényeket semmihez sem tudnám találóbban hasonlítani, mint a bálnához:
az is játszik és hányja -veti magát, s rajban űzi maga előtt a szegény kicsi halakat, míg be
nem kapja egy falásra mind.
                                            /SHAKESPEARE/

A szellemnek, a munkálkodó szellemnek nem volna szabad nyomorúságos szükséghez kötve lenni.
                                            /BEETHOVEN/

Ha nem látnánk tulajdon szemünkkel, elképzelhetnénk-e valaha is azt az egyenlőtlenséget,melyet a pénz több, vagy kevesebb volta idéz elő az emberek között?
                                             /LA BRUYERE/

Aki szereti a pénzt, nem telik be a pénzzel!
                                             /PRÉDIKÁTOR SALAMON/

............a pénz nem való gyermeknek.
                                             /GARAY JÁNOS/

Ma szabadnak - legalább a nyilvános rabszolgaság szempontjából - csak az érzi magát,kinek pénze van.
                                             /WAGNER/

Az időkben semmi nagyság,
Az ember mind csak pénzes zsák,
Szólni hozzá hasztalan,
Szíve nincs, csak szíjja van.
                                            /ARANY JÁNOS/

Ne imádj faragott képeket,
Kivéve pénzre vereteket.
                                            /GLOUGH/

A pénz az üzéré,a föld a gazdának terem;
a kalmáré az óceán,-ugyan mi jut nekem?
                                            /JONES/

A pénz,ami a Te zsebedben van,pontosan annyit ér,mint az a pénz,ami hiányzik felebarátod zsebéből.
Ha neki nem volna rá szüksége,számodra nem volna értéke.

..........nem állhat fönn egy nemzet pénzszerző csőcselék gyanánt: büntetlenül nem maradhat fenn
- megvetvén irodalmat, megvetvén tudományt, megvetvén a művészetet, meg a könyörületet, a pénzre irányozva minden lelki tehetségét.

                                             /RUSKIN/

Kell ahhoz bizonyos neme az áldott ostobaságnak,hogy az ember a pénzzel bánni tudjon.
                                             /JÓKAI/

............a pénzveszteség elviselése a legnehezebb minden olyan egyén számára,aki elég idős már,és fel tudja fogni a veszteség jelentőségét.............A pénzveszteség nem csak hogy a legnagyobb fájdalom önmagában,hanem szülője minden más fájdalomnak is.
                                             /SAMUEL BUTLER/

Pénzért mindent meg lehet vásárolni,a művészetet is. Minél több pénz,annál  "értékesebb" művészet,és itt jön az ok és az okozat végzetes felcserélése:ami pénzbe kerül az már művészet..............
                                            /BERLAGE/

A pénzzel szemben a fő ellenvetésem az,hogy a pénz ostoba.
                                            /ALAIN/

A pénz szellemiesült erőszak,az erőszak magas fejlettségű, speciális alkotóformája.
                                            /MUSIL/

Különösen az örökölt pénz mérgez.Amit az ember nem maga keresett meg..........
                                            /MARTIN DU GARD/


 A tartózkodó pénzpolitikának lélektanilag igaza lehet,közgazdaságilag azonban depresszív befolyása van.
                                            /KEYNES/


....................a pénz és a butaság bizonyára ikertestvérek.
                                            /ISTRATI/


.....................perverzek,kik a pénzben bujálkodást
Az érzéki örömök elé helyezték...............................
                                           /POUND/


....................Ne tessék azt hinni,hogy én a bankokat nem szeretem
                   Ellenkezőleg,hála és megbecsülés jár nekik azt hiszem,
                   Mert értékes közszolgálatot teljesítenek akképp, hogy
                   Felszámolják a szamarakat,kik úton-útfélen azt beszélik:
                   minden a boldogság és az egészség-a pénz nem lényeges................
                                            /NASH/
                                                                   
                                                                   


HATALOM:


A hatalom birtokának az a hatása, hogy az emberek siketté és vakokká válnak.Nem látják töbé azt,ami az orruk előtt van,és nem hallják,ami a fülükbe harsog.
                                             /GANDHI/
                                                                    
..........a hatalom mindig megront,és ezért egyetlen emberi lénynek vagy csoportnak sem szabad túl sokat és túl sokáig juttatni belőle.
                                             /ALDOUS HUXLEY/
                                                                   
Semmi nem fejleszti ki gyengeségeinket inkább,mint ha hatalomhoz jutunk.
                                             /EÖTVÖS JÓZSEF/

Hatalom,mint a víz,vagy apad,vagy árad,soha középszerben tespedve nem állhat.......
                                              /ARANY JÁNOS/
                                                                   
Azzal,hogy tudjuk,nem mindenkor akadályozhatjuk meg a dolgokat,de lagalább tartjuk őket, ha nem is a kezünkben, hanem inkább az elménkben, ahol kedvünkre bánunk velük, ez aztán azt az illuziót adja,mintha hatalmunk volna fölöttük.
                                             /PROUST/

Valamely hatalom csakis azokkal az önálló eredményekkel támaszthatja alá függetlenségét,melyekkel hozzájárul más nemzetek fejlődéséhez.
                                            /JOLIOT-CURIE/
                                                                   
........lehet, hogy az embereket nem is a hatalom érdekli.........Ami elbűvöli őket,az nem a valóságos hatalom,hanem az önkény illúziója.
                                            /MALRAUX/
                                                                   
 Még csak belenyugszunk valahogy ,hogy egy feslett ember vagy zsarnok uralma alatt éljünk,de hogy egy minden lében kanál uralkodjék felettünk,ez több mint amennyit az emberi természet elviselhet. 
                                           /THOMAS B: MACAULAY


.............a terjeszkedési ösztön minden hatalomnak természetében fekszik...................................amely uralkodó biztos és hatalmas akar lenni,népeit elégedettekké kell tennie.
                                           /KOSSUTH/


Amit a hatalom ront meg,az ismét feléledhet,de amit a nemzet könnyelműsége önként odavet,vagy gyávasága elhanyagol,azt visszaszerezni ritkán lehet.
                                           /DEÁK/


Semmi nem fejleszti ki gyengeségeinket inkább,mint ha hatalomhoz jutunk.
                                           /EÖTVÖS JÓZSEF/

Ha valami nagy hatalom beleegyezne,miszerint olyanná tegyen,hogy mindig azt gondoljam,ami igaz, és azt tegyem ami jó,azzal a feltétellel,hogy valami óraféle szerkezetté változtat,s minden reggel felhúz,mielőtt felkelek-azonnal megkötném vele az egyezséget.
                                           / HUXLEY/

Nem a nyomor,nem a mohóság-nem,hanem a hatalom szeretete az emberek démona.
                                           /NIETZSCHE/

A hatalom birtokának az ahatása,hogy az emberek siketekké és vakokká válnak.Nem látják többé azt,ami az orruk előtt van,és nem hallják,ami a fülükbe harsog.
                                           /GANDHI/

Azzal,hogy tudjuk,nem mindenkor akadályozhatjuk meg a dolgokat,de leginkább tartjuk őket,ha nem is a kezünkben,hanem inkább az elménkben,ahol kedvünkre bánunk velük,ez aztán azt az illúziót adja,mintha hatalmunk volna fölöttük.
                                           /PROUST/

A hatalomvágy minden bizonnyal ugyanolyan hatalmas démon,mint ERÓSZ,éppoly régi és eredendő is.
                                           /JUNG/


..............a hatalom mindig megront,és ezért egyetlen emberi lénynek vagy csoportnak sem szabad túl sokat és túl sokáig jutattni belőle.
                                           /HUXLEY/